Non 'ndavi 'cchiu restuccia a la campagna, 

mò ch'agustu disvampa alla marina!

O pecuraru, re di la muntagna,

lassa lu chianu e pigghia la pindina.

'Nta la bertula menti pochi pani;

cunta e ricunta pecuri e muntuni;

'rringa la mandra, avanti cu li cani,

arretu vanci tu cu lu vastuni!

E… camina, camina, pecuraru,

sata li timpi e passa li sciumari.

Cu sapi quantu tempu t'aspittaru

li cosi chi 'ddassasti a li pagghiari.

Non ti firmari! Seguita la strata

finu chi non 'rrivi a lu strapuntu

d'undi lu munti, arretu a la vutata

isa la testa e scumbogghia la frunti.

Vicinu a 'ttia la troffa di zappini,

a lu sirinu li capiddi sfrundi

e poi luntanu, chi non pari fini,

lu celu cu lu mari si cunfundi.

Persu 'nta ll'aria all'occhi toi davanti

Asprumunti ti varda e resta mutu.

Pari nu vecchiu, pari nu giganti,

pari nu santu! Facci nu salutu.

Dinci: ora e sempri biniritta sia

l'ura chi mi cunsola e m'accumpagna;

Santu Asprumunti, si luntanu ia,

surda era l'aria e la terra sulagna.

Ma ora chi ti viu e la to vuci

mi porta li carizzi di lu ventu

fazzu lu signu di la santa cruci

e all'umbra tua mi curcu e m'addurmentu.

E…. dormi, dormi! ca lu sonnu veni,

dopu vintiquattruri di caminu,

e non ci faci nenti si non teni

nu mataruzzu musciu e nu cuscinu;

quandu 'nci su li fogghi di la serra

e 'nta li fossi non luci lu ielu,

non 'ndavi lettu megghiu di la terra.

non c'è suffittu megghiu di lu celu.

E' con immenso piacere e gratitudine che desideriamo rendere omaggio alla nostra terra con questi versi del poeta dialettale bovese Napoleone Vitale, che la nostra carissima amica Maria Giglio Chiantella, poco tempo fa, ad uno dei nostri laboratori di lettura, ci ha fatto conoscere, lieta di poter condividere ricordi ed emozioni preziosi del suo passato.

Annunci